2020 Sayaç Kontrol Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 51’inci maddesi kapsamında,;

Sayaç kontrolü

MADDE 51 – (1) Sayacın arızalanması veya ölçme hassasiyetinden şüphe edilmesi halinde, ilgili tüzel kişi veya tüketici tarafından sayacın kontrolü talep edilebilir. Bu talep, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri çerçevesinde karşılanır. Sayacın doğru tüketim kaydettiğinin tespiti halinde sayaç kontrol bedeli talep sahibi tarafından karşılanır.

Bu kapsamdaki bedeller 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere EPDK’nın 24.12.2019 tarih ve 6199 sayılı Kurul Kararı ile değiştirilmiş olup yeni bedeller aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Direkt bağlı tek fazlı aktif veya üç fazlı aktif ve/veya reaktif sayaçlar: 24,4 TL
Akım trafolu ve/veya gerilim trafolu aktif ve/veya reaktif sayaçlar: 30,9 TL
Akdeniz Edaş Alo 186

Akdeniz Elektrik Dağıtım Facebook Sayfası Akdeniz Elektrik Twitter Sayfası Akdeniz Elektrik Twitter Destek Sayfası Akdeniz Edaş Linkedin Sayfası
© 2021 Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Kullanım ve Koşullar | Gizlilik Koşulları
   
node01 26.10.2021 11:13:44