Kamuoyu Duyurusu / 2020 yılı EPDK Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 53. Madde

Madde 53 – (1) Bir önceki takvim yılına ait olmak üzere;

a) TEİAŞ, iletim sistemine doğrudan bağlı olup tedarikçisini seçme hakkını kullanan serbest tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarını,

b) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler;

1) Bölgelerinde tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarını,

2) Tedarikçisini seçme hakkını kullanan serbest tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarını,

3) Serbest tüketici limitini geçtikleri halde tedarikçisini seçme hakkını kullanmayan tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarını, her yıl 

Şubat ayı içerisinde Kuruma bildirmek ve internet sitesinde yayımlamak suretiyle kamuoyuna duyurmak zorundadır.

AÇIKLAMA MWH
2020 YILI DAĞITIM BÖLGEMİZDE TÜKETİLEN ENERJİ MİKTARI TOPLAMI 8.246.533
2020 YILI SERBEST TÜKETİCİLER TARAFINDAN TÜKETİLEN ENERJİ MİKTARI 3.296.903
2020 YILI SERBEST TÜKETİCİ LİMİTİNİ GEÇTİĞİ HALDE HAKKINI KULLANMAYAN TÜKETİCİLER TARAFINDAN TÜKETİLEN ENERJİ MİKTARI 3.981.268
Akdeniz Edaş Alo 186

Akdeniz Elektrik Dağıtım Facebook Sayfası Akdeniz Elektrik Twitter Sayfası Akdeniz Elektrik Twitter Destek Sayfası Akdeniz Edaş Linkedin Sayfası
© 2021 Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Kullanım ve Koşullar | Gizlilik Koşulları
   
node02 9.05.2021 07:55:38