Politikalarımız

Ana Sayfa / KURUMSAL / Politikalarımız
Politikalarımız ŞİRKET POLİTİKALARI

Şirket Politikamız; yasalar çerçevesinde; Çevreye, Müşterilerimize, Çalışanlarımıza, Topluma ve Tedarikçilerimize yeni değerler yaratacak şekilde kaliteyi ve sürekli iyileştirmeyi amaçlamaktır. Faaliyet gösterdiğimiz Antalya, Burdur, Isparta illeri ve ilçelerinde, Elektrik Dağıtım Hizmetini icra ederken, tabi olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uymak Şirket Politikamızdır.

KALİTE POLİTİKAMIZ:

 • Müşteri talep ve beklentilerini tespit edip, teknolojisini her gün en üst seviyede tutarak, tüketiciye temiz, kullanılabilir ve çevreye zarar vermeden kesintisiz enerji sunmayı,
 • Kalite Yönetim Sistemimizi; İş ortaklarımız ve tüm çalışanlarımız ile bir arada uygulayarak, sürekliliğini ve gelişimini sağlayacağımızı,
 • Kalite ve yönetim sistemimizi uygularken ve süreçlerimizi işletirken risk bazlı düşünerek, riskleri analiz ederek, gerekli önlemleri alacağımızı,
 • Kaynak kullanımında, etkin metotlar belirleyerek uygulayacağımızı,
 • Müşteri şartlarına, standartlara ve kanuni mevzuatların hükümlerine uyarak her koşulda müşteri memnuniyetini sağlayacağımızı,
 • Kalite politika ve hedeflerimizi sürekli olarak gözden geçirerek geliştireceğimizi,
 • Şirket Vizyon ve Misyonumuza ulaşmak için Kalite Politikamızı bir araç olarak kullanacağımıza,
 • Çalışanlarımızın sürekli eğitimi ile teknoloji imkânlarını birleştirerek, kaliteden taviz vermeyen bir anlayış ile aranılan lider bir firma olmak,
 • Yasal şartlara uyarak kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirerek geliştirmek,
 • Müşteri istek ve beklentilerini en kısa sürede karşılayarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak kalite politikamızdır.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ:

 • Müşteri memnuniyetini ilke olarak benimsemek,
 • Sektörümüzdeki yenilikleri takip etmek, Sektörde tercih edilen firma olmak için Hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek,
 • Tüm çalışanlarımızın sürekli eğitimi ve sisteme katılımlarını sağlamak,
 • Müşteri Memnuniyeti Sisteminde uygulamaları eksiksiz yaparak sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
 • Müşteri istek ve şikâyetlerinin kolayca iletilebildiği,
 • Açık, şeffaf, hızlı, güven verici ve müşteri odaklı bir şekilde çözüme ulaştırılan,
 • Gelişime açık alanların tespit edilerek, verimliliğin arttırılması için düzenli olarak gözden geçirmek

ÇALIŞAN POLİTİKAMIZ:

 • Çalışanlarla başarmayı ilke edinmek.
 • Çalışanların gelişimini destekleyerek yetkinliklerini artırmak.
 • Çalışanların inisiyatif almalarını sağlamak
 • Çalışanlara güvenli bir çalışma ortamı sağlamak.
 • Çalışanların başarılarını tanımak
 • Fırsat eşitliği sağlamak

TOPLUMSAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ:

 • Tüm faaliyetlerimizde çevrenin korunmasına katkıda bulunan örnek bir firma olmak.
 • Önemli Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği geliştirir ve kuruluşlarda üst düzey yöneticiler tarafından temsil etmek.
 • Eğitim, spor ve sanata destek vermek.

TEDARİKÇİ POLİTİKAMIZ:

 • Tedarikçilerimizle işbirliği içerisinde çalışmak.
 • Tedarikçilerimizi eğitimlerle destekleyerek gelişimlerini sağlamak
 • Tedarikçilerimizle karşılıklı güvene dayalı ilişkiler kurmak

ÇEVRE POLİTİKAMIZ:

 • Çevre dostu teknolojik yenilikler doğrultusunda; Müşterilerimize ve Ülkemize kaliteli ve güvenli hizmet etmek,
 • Elektrik dağıtım Hizmetini gerçekleştirdiğimiz coğrafyaya zarar vermeyecek şekilde, çevre etkilerini sürekli kontrol ederek proaktif bir yönetim anlayışıyla atık oluşumunu kaynağında önlemek veya geri kazanmak,
 • Bilimsel araştırmalar ile teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemek ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmek,
 • Doğal kaynakları korumak ve en verimli şekilde kullanmak,
 • Olası çevresel etkileri tasarım aşamasından ömür çevrimi sonuna kadar kontrol altında tutmak ve azaltmak,
 • Tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın çevre sorumluluk bilincini arttırmak,
 • Tüm paydaşlar ile iletişim kurmak ve gerektiğinde bilgi paylaşmak,

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ:

Faaliyet gösterdiğimiz Antalya, Burdur, Isparta illeri ve ilçelerinde, Elektrik Dağıtım Hizmetini icra ederken İSG ile ilgili tabi olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uymak, 

 • İş Güvenliği performansını sürekli iyileştirmeyi,
 • İş Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymayı,
 • Yeni yatırımların seçiminde İş Güvenliği risklerini bir ölçüt olarak değerlendirmeyi,
 • Çalışanlarımızın İş Güvenliği bilinçlerini geliştirmek amacıyla, maruz kalabilecek tehlikeler konusunda eğitmeyi,
 • Müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve bayilerimizi İş Güvenliği konusunda bilgilendirerek İş Güvenliği bilinçlerini artırmayı, bir kültür haline getirmeyiİSG politikamız olarak taahhüt ediyoruz.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ:

İş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza sunduğumuz; BGYS kapsamını oluşturan network ve altyapı, iletişim, yazılım, bilgi teknolojileri destek hizmetleri ve ilgili tüm iş süreçleri ve insan kaynakları, muhasebe ve finans süreçleri gibi destekleyici süreçlerinde bilginin güvenliğini sağlanması ve sürdürülmesine ilke edinmek

 • Bilgi güvenliğini etkin biçimde yöneterek bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek zararları asgariye indirmek,
 • Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşama ihtimalini düşürmek, yaşanması durumunda koordineli biçimde yanıt verebilmek,
 • Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumda hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmek,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelere uymak,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında müşterilerimizin bilgi varlıklarının gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.


Akdeniz Edaş Alo 186

Akdeniz Elektrik Dağıtım Facebook Sayfası Akdeniz Elektrik Twitter Sayfası Akdeniz Elektrik Twitter Destek Sayfası Akdeniz Edaş Linkedin Sayfası
© 2022 Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Kullanım ve Koşullar | Gizlilik Koşulları
   
node04 8.08.2022 07:58:14