Elektrik Kesintisi

Elektrik Kesintisi
1. Borcumdan dolayı elektriğim kesildi, ne yapmam gerekiyor?
www.akdenizedas.com.tr web adresimizde Ödeme Noktalarımız sayfası altında bulunan anlaşmalı ödeme noktalarımıza veya anlaşmalı bankalara elektrik fatura borcunuzun tamamını ödemeniz durumunda, EPDK’nın Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği mevzuatında belirtilen süre içerisinde yeniden enerji verilmektedir.
2. Evde hasta var. Elektriğin herhangi bir sebeple kesilmemesi için ne yapmalıyım?

Elektrik enerjisi tüketiminin zorunlu ve hayati olması durumlarında, yaşanması muhtemel enerji kesintilerinin (borçtan kaynaklanan) engellenebilmesi için, evde bakım ve tedavisinde kesinti halinde yaşam riski oluşturacak elektrikli bir cihaz kullanıldığına dair sağlık raporu ile Şirketimize başvuru yapılması gerekmektedir. Dilekçede hizmet numarası yazılmalıdır. Süreli sağlık raporlarının süresi dahilinde olması önemlidir.  Sağlık raporunda belirtilen kişi ile abone sahibi aynı kişiler değil; eşi ise evlilik cüzdanı, kızı ya da oğlu ise kimlik fotokopileri, soy isim farklılığı var ise aynı adreste ikamet ettiklerine dair ikametgah belgesi ile birlikte başvuru yapılmalıdır.

3. Elektrikli cihazım elektrik kesintisi ve/veya sayaç kaynaklı hasarlardan dolayı arızalandı. Ne yapmalıyım? Dağıtım şirketinin yapacağı işlemler nelerdir?
Kullanıcının kendi hatasından kaynaklanmaması kaydıyla teçhizatında ortaya çıkan ve dağıtım şebekesinden kaynaklanan hasara ilişkin zararın tazmini için kullanıcı tarafından dağıtım şirketine zararın ortaya çıktığı tarihten itibaren 30 (otuz) iş günü içerisinde talepte bulunulabilir. Zararın tazmin edilebilmesi için hasarın niteliği, kullanıcı tesisinin durumu, dağıtım şebekesinde meydana gelen kesinti, arıza, dalgalanma gibi hususlarda dağıtım şirketi tarafından yapılacak/yaptırılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde söz konusu hasarın dağıtım şebekesinden kaynaklandığının tespit edilmesi gereklidir. Dağıtım şirketi zararın tazminine ilişkin başvurunun yapıldığı tarihinden itibaren 30 (otuz) iş günü içerisinde; inceleme ve değerlendirme neticesinde başvurunun haklı bulunup bulunmadığını, haklı bulunmuş ise zararın tazmin edilmesine ilişkin olarak yapılacak işlemleri kullanıcıya bildirir. Başvurunun haklı bulunmadığı durumlarda kullanıcıya yapılan bildirimde dayanakları ile birlikte gerekçelere yer verilir. Dağıtım şirketi teçhizatın tamir işini üstlenebilir ya da teçhizatın tamir masraflarını üstlenerek kullanıcı tarafından tamir ettirilmesini tercih edebilir. Dağıtım şirketi, tamiratı kullanıcıya bırakması durumunda kullanıcıyı anlaşacağı servise/servislere yönlendirebilir. Dağıtım şirketi kullanıcının tamiri yapılan teçhizatta bulunan garanti haklarını koruyacak şekilde hareket etmekle yükümlüdür. Dağıtım şirketi tarafından yapılacak tamirat, duruma göre teçhizat yerinde iken veya başka bir yere götürülerek, kullanıcının başvurusunun haklı bulunmasından itibaren en geç 30 (otuz)  iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Tamir masrafının karşılanmasının tercih edilmiş olması halinde, kullanıcı tarafından tamir masrafına ilişkin faturanın ibrazından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde, kullanıcının istediği şekilde (banka/PTT aracılığıyla) ilgili tutar ödenir.

4. Hasar gören teçhizatın kısa sürede çalışır hale getirilmesi gerekiyor ise ne yapılmalıdır?
Hasar gören teçhizatın makul gerekçeler ile kısa sürede çalışır hale getirilmesi gerektiği durumlarda; kullanıcının bu yöndeki talebi üzerine, dağıtım şirketi tarafından inceleme ve değerlendirme hemen sonuçlandırılır ya da dağıtım şirketi tarafından kullanıcıya tamiri gerçekleştirmesine muvafakat ettiği servis/servisler bildirilir. Ortaya çıkan tamir bedeli, değerlendirme süreci neticesinde başvurunun haklı bulunması durumunda dağıtım şirketi tarafından Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde kullanıcıya ödenir.
5. Hasar gören teçhizatın tamir edilememesi halinde yapılacak işlemler nelerdir?
Hasar gören teçhizatın tamir edilememesi durumunda dağıtım şirketi tarafından tespit edilecek/ettirilecek rayiç bedel veya dağıtım şirketinin uygun görmesi halinde kullanıcının talep ettiği bedel kullanıcıya ödenir.
6. Hasar gören teçhizata ilişkin zararın tazmini konusunda dağıtım şirketi tarafından yapılan işlemler hakkında şikâyetlerimi nereye iletebilirim?
Kullanıcı, zararının tazmini hususunda dağıtım şirketi tarafından yapılan işlemlere ilişkin şikâyetlerini ilgisine göre il/ilçe tüketici hakem heyeti veya tüketici mahkemesine başvurabilir.
7. Kesme-açma işlemleri hangi gün ve saatlerde yapılmaktadır?

Elektriğin kesilmesi ve bağlanması -MADDE 49 ;

Zamanında ödenmeyen borçlar kapsamında uygulanan kesme işlemi; 

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri 08:00-15:00 saatleri arasında yapılmaktadır. 
Resmî, dini bayram günleri, genel tatil günleri ile bunların bir önceki günlerinde kesme işlemi yapılmaz. 
Açma işlemleri hafta içi 13.00-22.00, hafta sonu 10.00-22.00 saatleri arasında yapılmaktadır.

8. Elektrik enerjisinin kesilme sebepleri nelerdir?
Perakende satış sözleşmesinin sona ermesi, kaçak veya usulsüz elektrik enerjisi tüketildiğinin tespit edilmesi, tüketilen enerji bedeline ilişkin ödemelerin zamanında yapılmaması durumları ile ayrıca müşterinin sözleşmesinde enerjinin kesilmesini gerektirecek özel hususların neler olduğu yer almış ise bunların oluşması halinde müşterinin elektriği kesilir.
9. Yanlış abonenin elektriğinin kesilmesi durumunda çözümü için ne yapılabilir?

Abone ile perakende satış sözleşmesinin yapılması sırasında güncel adres tanımlamalarının ve sayaç numara bilgilerinin hatalı olarak kayıt altına alınması sebebiyle yanlış abonenin elektrik enerjisi kesilebilmektedir. Böyle bir sorun yaşanması durumunda müşterinin abone bilgileri ve güncel iletişim bilgilerini bağlı bulunduğu İşletme Müdürlüğündeki Müşteri Hizmet Merkezlerine veya ALO 186 Çağrı Merkezine iletmesi durumunda müşterinin mağduriyeti giderilecektir.

10. Programlı / Planlı kesinti ne demektir, neden yapılır?

Planlı kesinti; arıza halleri dışında, elektrik dağıtım şebekemizde önceden yapılması planlanan gerek yatırım ve bakım-onarım çalışmaları, gerekse yeni abonelik bağlantıları aşamalarında enerjinin kesilmesi gereken durumlarda, önceden kamuoyunun bilgilendirilmesi gereken kesintilerdir. Planlı kesintiler müşterilerimize daha sağlıklı ve kesintisiz bir enerji temini için elektrik şebekemizin iyileştirilmesi ve yenilenmesi amacı ile yapılmakta olup, bu çalışmalar ile arızaların sayısının azaltılması ve arıza kesinti sürelerinin uzamasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

11. Planlı elektrik kesintilerinden nasıl haberdar olabiliriz?
Planlı elektrik kesinti listesine web sitemizden ve mobil uygulamamızı indirerek kolayca ulaşabilirsiniz. Ayrıca, web sitemizdeki SMS bilgilendirme formunu doldurarak planlı elektrik kesintileri hakkında sms ile haberdar olabilirsiniz.
12. Arıza Servisleri 24 saat hizmet veriyor mu?
ALO 186 Çağrı Merkezi 7/24 gelen ihbarlara cevap vermektedir. Şirketimize iletmiş olduğunuz her türlü istek, şikâyet ve önerileriniz çağrı merkezimiz tarafından kayıt altına alınarak ilgili birime yönlendirilmektedir.
13. Sokak aydınlatmam yanmıyor, ne yapmalıyım?
Sokak aydınlatma arızalarını web sitemizdeki başvuru formu üzerinden, mobil uygulamamızdan, @AEDASDestek Twitter hesabımızdan veya ALO 186 Çağrı Merkezi üzerinden bize iletebilirsiniz.
14. Dağıtım Şirketinin aydınlatmakla yükümlü olduğu alanlar nerelerdir?
Genel Aydınlatma Yönetmeliği gereği; dağıtım şirketleri kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü, meydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi aydınlatmasından ve bunlara ait gerekli aydınlatma ve ölçüm sistemlerinin tesis edilmesi ve işletilmesinden sorumludur. Özel patika yollarına, duvarla çevrili site içlerine, özel mülklere ait alanlara Genel Aydınlatma Yönetmeliği gereği aydınlatma tesisi yapılamamaktadır.Akdeniz Edaş Alo 186

Akdeniz Elektrik Dağıtım Facebook Sayfası Akdeniz Elektrik Twitter Sayfası Akdeniz Elektrik Twitter Destek Sayfası Akdeniz Edaş Linkedin Sayfası
© 2022 Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Kullanım ve Koşullar | Gizlilik Koşulları
   
node02 21.01.2022 04:57:06