Sayaç

Sayaç
1. Elektronik sayaçla mekanik sayaç arasındaki fark nedir?

Elektronik sayaç üç zamanlı ölçüm yapabilmektedir.

06.00–17.00 Gündüz / 17.00-22.00 Puant / 22.00–06.00 Gece zaman aralıklarında tüketim ölçümü yapılabilmektedir. Tüketimlerinizi, düşük tarife olan Gece’ye kaydırdığınız zaman ucuz tarifeden yararlanma şansınız bulunmaktadır. Fakat mekanik sayaçta bu opsiyon bulunmamaktadır. Elektronik sayaçlar hafızalarında 1 senelik tüketim bilgilerini tutabilmektedir. Herhangi bir problem durumunda elinizde bir veri olacaktır. Fakat, mekanik sayaçta böyle bir özellik bulunmamaktadır. Elektronik sayacın amperaj aralıkları fazla olduğundan dolayı, kısa sürede yanma riski bulunmamaktadır. Elektronik sayaçların garantileri 3-5 sene arası değişmektedir. Haberleşme modülü olan elektronik sayaçlar, uzaktan okumaya olanak sağlamaktadır.

2. Sayaçların değişim işlemlerinin yapılmasının sebebi nedir?

3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu ve bu kanuna dayalı ikincil mevzuat gereğince elektrik tüketimini ölçen sayaçların periyodik olarak 10 yılda bir kontrol edilip damga ayar işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, 10 yıllık damga süresini dolduran sayaçlar damga ayar işlemleri için sökülerek yerine geçici olarak aynı özelliklere sahip sayaç takılmaktadır. Bu sayaçlardan ayarlanması ve/veya tamiri mümkün olmayanlar ise yenisi ile değiştirilmektedir. Bunun yanında, müşteri talepleri doğrultusunda sökülen mekanik sayacın yerine çok zamanlı tüketimi ölçme özelliği olan elektronik sayaç ile değişim işlemleri de yapılabilmektedir.

3. Sayacımın değişimi halinde ücret öder miyim?

10 yıllık damga süresini dolduran sayaçların damga ayar işlemleri için sökülerek yerine geçici ya da yeni sayaç takılması durumunda herhangi bir ücret ödenmemektedir. 

20.02.2021 tarihli ve 31401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 51’inci maddesi kapsamında, Sayacın arızalanması veya ölçme hassasiyetinden şüphe edilmesi halinde, ilgili tüzel kişi veya tüketici tarafından sayacın kontrolü talep edilebilir. Bu talep, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri çerçevesinde karşılanır. Sayacın doğru tüketim kaydettiğinin tespiti halinde sayaç kontrol bedeli talep sahibi tarafından karşılanır. Tüketicinin sayaç kontrol talebinden itibaren 10 iş günü içerisinde ilgili dağıtım şirketi tarafından sayaç sökülerek değiştirilir. Sayaç değiştirme tutanağının bir örneği kullanım yerine bırakılır ve iletişim bilgilerinin bulunması halinde tüketiciler kısa mesajla bilgilendirilir.” denilmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

4. Sayaç kontrollerinde abonelik sözleşmesi, mal sahibinin üzerinde olmasına rağmen kiracının veya bir başkasının dilekçesine istinaden sayaç değişimi yapılabilir mi?

Sayacın hatalı tüketim değerleri gösterdiğinin tespiti halinde, yönetmelik hükümleri çerçevesinde değiştirilmesi gerekmektedir.

İlgili sayaç kullanıcısı abone değil ise söz konusu kullanıcının tedarik şirketiyle abonelik sözleşmesi yaparak aboneliği kendi üzerine alması gerekmektedir. Sayaç değişimi, ancak abonelik sahibinin başvuruda bulunması halinde yapılabilmektedir.

5. Sayaç yerimi değiştirmek/ulaşılabilir bir yere aldırmak istiyorum, ne yapmalıyım?
www.akdenizedas.com.tr web adresimizde yer alan İletişim butonundan bağlı bulunduğunuz Bölge Müdürlüğü’ne müracaat ederek ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
6. Sayacım yanlış okundu, ne yapmalıyım?
Hatalı olan faturanız ile birlikte bağlı bulunduğunuz en yakın hizmet noktamıza başvuru yapabilirsiniz.
7. Mesken sayacımı elektronik sayaçla değiştirmem zorunlu mudur?

Yürürlükteki Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre sayaç değişikliği zorunluluğu bulunmamaktadır.

08.12.2000 tarih 24254 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği; uyarınca 08.12.2001 tarihinden sonra abone sözleşmesi yapılan ve ilk kez enerji alacak olan yeni yapılmış normal yapılardaki sayaçların elektronik olması gerekmektedir.

8. Sayacım arızalandı, ne yapmalıyım?
Sayacınızın arızalı olması durumunda web sitemizden veya mobil uygulamamızdan üzerinden, size en yakın hizmet noktamıza dilekçeyle birlikte müracaat ederek veya ALO 186 Çağrı Merkezimizi arayarak kayıt oluşturmanız gerekmektedir.
9. Sayacım arızalı ve bana geriye dönük eksik tüketim tahakkuk ettirilmiş. Bu işlemi neye dayanarak yapıyorsunuz?
EPDK Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 37. Maddesinde belirtilen kriterlere göre tahakkuk yapılmaktadır.
10. Yıkımdan dolayı sayacımın sökülmesi ve elektriğimin direkten kesilmesi için ne yapmalıyım?

Abone sahibinin veya vekilinin abone numarası ile bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü’ne başvurusu gerekmektedir.

11. Teknik kaliteye ilişkin hak ve yükümlülüklerim nelerdir?

Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinin 23.'üncü maddesinde dağıtım şirketi ve kullanıcıların teknik kaliteye ilişkin sorumlulukları düzenlenmiştir. Teknik kaliteye ilişkin şikâyetlerin değerlendirilmesi amacıyla, kullanıcılar dağıtım şirketinden ölçüm talep edebilirler. Bu Yönetmelik dâhilinde teknik kalite parametrelerinin bozulmasına sebep olan tarafın kullanıcı olmaması veya bir haftalık ölçüm sonucunda teknik kalite sınırlarının Yönetmelikte belirtilen sınır değerleri aşıyor olması durumunda, dağıtım şirketi kullanıcılardan ölçüme ilişkin herhangi bir bedel talep edemez.

12. Kompanzasyon sisteminin hangi şartlarda yaptırılması zorunludur, yapılması gerekli midir?
Tarife Uygulama Usul ve Esasları’na göre; mesken aboneleri, aydınlatma aboneleri, tek fazla beslenen aboneler hariç 9 kW bağlantı (talep) gücünün üzerindeki tüm abonelerin reaktif güç kompanzasyonu yapması gerekmektedir.
13. Mevcut aboneliğimin olduğu yerde jeneratör kurulumu yapmak istiyorum ne yapmalıyım?
18.05.2005 Tarih ve 24759 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’İmdat Grupları ve Üçüncü Şahısların Kuracakları Elektrik Tüketim Tesislerine İzin Verilmesi, Projelerin Onaylanması ve Kabul İşlemlerine İlişkin Yetkili Kuruluşların Belirlenmesine Dair Tebliğ’’ gereği yeni kurulacak veya ruhsat almadan kurduğunuz mevcut çalışan jeneratör tesisleriniz için; 

Daha önce onayı alınan OG projeye veya AG. projeye göre uygun jeneratör gücü tespit edilerek ve jeneratör bağlantıları sayaçtan sonra olacak şekilde hazırlanmış İmdat Jeneratör Projesi ile Genel Müdürlük Hizmet Binamızda bulunan Enerji Talepleri Değerlendirme Müdürlüğü’ne başvurularak proje onayı alınması, İmdat Jeneratör Projesinin uygun görülerek Enerji Talepleri Değerlendirme Müdürlüğü tarafından onaylanmasından sonra Sistem İşletme Müdürlüğü’ne başvurularak İmdat Jeneratör Sisteminin Kabulünün yaptırılması gerekmektedir.

14. Özel Trafo yaptırmak istiyorum, ne yapmalıyım?
Genel Müdürlük Hizmet Binamızda bulunan Enerji Talepleri Değerlendirme Müdürlüğüne başvurularak “Enerji Müsaadesi’’ talebinde bulunulması gerekir. Enerji Talepleri Değerlendirme Müdürlüğü tarafından bağlantı şartlarını belirleyen Enerji Müsaade Belgesi tanzim edilir. Yetkili bir Elektrik Mühendisince Enerji Müsaade Belgesine uygun olarak “proje” düzenlenir. Hazırlanan projenin Enerji Talepleri Değerlendirme Müdürlüğü tarafından onaylanması ile tesisin yapımına başlanır. Tesis yapımı bitiminde Fenni Mesul Mühendis tesisin incelemesini yaptıktan sonra Genel Müdürlük Hizmet Binamızda bulunan Sistem İşletme Müdürlüğü’ne “Geçici Kabul” talebinde bulunur. Sistem İşletme Müdürlüğü tarafından oluşturulan Kabul Heyeti; yapılan tesisin onaylı projesi ve Enerji Müsaade Belgesi’ne uygun olup olmadığını inceleyerek Geçici Kabulü yapar. Geçici Kabulün onaylanmasını müteakip tesisin abonelik işlemleri ilgili Bölge Müdürlüklerinde gerçekleştirilir.Akdeniz Edaş Alo 186

Akdeniz Elektrik Dağıtım Facebook Sayfası Akdeniz Elektrik Twitter Sayfası Akdeniz Elektrik Twitter Destek Sayfası Akdeniz Edaş Linkedin Sayfası
© 2022 Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Kullanım ve Koşullar | Gizlilik Koşulları
   
node02 21.01.2022 04:28:53